Vrywaring

CareerGiGo is 'n onafhanklike publikasie en het geen samewerking met enige amptelike immigrasiesentrum of verbonde aan enige studie in die buiteland of visumprogram nie. Ons doen waarvoor ons die meeste hou, en dit is die verskaffing van inligting met betrekking tot immigrasie, werk vir immigrante, beursprogramme, studieprogramme in die buiteland en ander loopbaanverwante onderwerpe.
Careergigo het elke poging aangewend om die akkuraatheid en betroubaarheid van die inligting wat op hierdie webwerf verskaf word, te verseker. Die inligting word egter “soos dit is” verskaf sonder enige waarborg van enige aard. Careergigo aanvaar geen verantwoordelikheid of aanspreeklikheid vir die akkuraatheid, inhoud, volledigheid, wettigheid of betroubaarheid van die inligting wat op hierdie webwerf vervat is nie. Kykers/gebruikers kan volle verantwoordelikheid dra vir die gebruik van hierdie webwerf.
Geen waarborge, beloftes en/of voorstellings van enige aard, uitgedruk of geïmpliseer, word gegee met betrekking tot die aard, standaard, akkuraatheid of andersins van die inligting wat op hierdie webwerf verskaf word, en ook nie oor die geskiktheid al dan nie van die inligting vir u spesifieke omstandighede nie.
Ons kan nie en sal nie waarborg dat hierdie webwerf vry is van rekenaarvirusse of enigiets anders wat vernietigende eienskappe het nie.
CAREERGIGO en die Careergigo-logo is geregistreerde handelsmerke van Careergigo Group plc.