ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੀਜ਼ੇ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਕਲੀ...

ਤਾਜ਼ਾ ਲੇਖ